Här är ett urval av uppdrag jag gjort
som fotograf genom åren.